WŁADZE KLUBU

  • Prezes Zarządu
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Korpak

Marek Strózik

Przemysław Wikiera

Tomasz Cygan


Dane rejestrowe spółki MKS Będzin